O firmě

FIRMA FRITSCH - kulturní servis působí na našem trhu od roku 1998.

Dlouholeté profesionální zkušenosti aktivního umělce dávaly již zpočátku zakladateli firmy dobré předpoklady pro vytvoření dobře fungující produkce.
S postupem času se zvolený směr ukázal jako správný a dnes se může FIRMA FRITSCH prezentovat skutečně bohatým katalogem nabízených umělců a služeb.

Strategie firmy vychází z individuálního přístupu ke každému klientovi. Ten si na základě svých potřeb diktuje požadavky, které pak my převedeme ve výslednou službu - kulturní program. Ekonomické možnosti klienta jsou respektovány bez ztráty výsledné kvality nabízených služeb.
Nabídku kultury a zábavy neustále rozšiřujeme.

Vysoká kvalita, komplexnost a rozsah služeb, stále se rozšiřující nabídka, individuální přístup - to je záruka spokojeného zákazníka.Tento fakt si dobře uvědomujeme a touto cestou se i nadále FIRMA FRITSCH - kulturní servis hodlá ubírat.